Azərbaycanın İslam alimi olan Şeyx Abbasqulu 1870-ci ildə Lənkəranda dünyaya gəlib. O, ibtidai dini təhsilini atası Molla Məlikdən və yerli ruhanilərdən alıb.

Bir müddət Lənkəranda təhsil aldıqdan sonra Şeyx Abbasqulu İraqın Nəcəf şəhərinə köçüb. Tələbəlik illərini Həzrət Əlinin (ə.s) hərəminin yaxınlığında yaşayıb. Orada o, dini elmləri dövrün tanınmış alimlərindən alıb. Onun ustadları Şeyx Muhəmməd Mamqani, Muhəmməd Təbatəbai Yəzdi, Axund Muhəmməd Xorasani və Şəriət İsfahani kimi alimlər olub.

Nəcəfdə elmi təhsilini bitirdikdə Şeyx Lənkərani ustadı Muhəmməd Həsən Mamqanidən nümayəndəlik icazəsini alıb və Azərbaycana qayıdıb. O, Lənkaranda dini təbliğatla, moizə deməklə və İslam elmlərinin tədrisi ilə məşğul olub.

Sovet hakimiyyəti qurulduqda Abbasqulu Lənkərani diqər yerli İslam alimləri kimi təhdid və təzyiqə məruz qalıb. Azərbaycanın dəyərli İslam alimi 1932-ci ildə dünyadan köçüb. Onun cənazəsi Lənkəranda dəfn edilib.

Mənbələr:

  1. aypara.tv
  2. mail.ehlibeyt-aka.com

Şəkil: aypara.tv