Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: “Ey insanlar! Mən əslində (Allah tərəfindən) hədiyyə edilmiş bir rəhmətəm”.

(Ət-Təbəqatul-Kubra, c. 1, səh. 192)