Peyğəmbər (s) buyurub: “Tövbə keçmişdə olanların üstünü örtür”.

(Mustədrəkul-Vəsail, c. 12, səh. 129, hədis 13706)