Peyğəmbər (s) buyurub: “Allahı yad etmək qəlblərin şəfasıdır”.

(Kənzul-Ummal, hədis 1751)