Peyğəmbər (s) buyurub: “Dua möminin silahı, dinin sütunu, səmaların və yerin nurudur”.

(əl-Kafi, c. 2, səh. 468, hədis 1)