Peyğəmbər (s) buyurub: “Rəbbim mənə vacibatları yerinə yetirməyə fərman verdiyi kimi, xalq ilə mehriban rəftar etməyimi də əmr etmişdir”.

(əl-Kafi, c. 2, səh. 117, hədis 4)