Peyğəmbər (s) buyurub: “Dörd şey var ki, onlardan hansı biri evə daxil olsa onu viran edər və bərəkətlə abadlaşmaz: Xəyanət, oğurluq, şərab içmək və zina”.

(Biharul-Ənvar, c. 79, səh. 19, hədis 4)