Allahın Peyğəmbəri (s): “Xəstəlik günahları təmizləyər”.

(Biharul-Ənvar, c.65, səh. 244, hədis 83)