İmam Əli (ə.s) buyurub: “Hər bir şeyin müddəti və sonu vardır”.

(Nəhcül-Bəlağə, Xütbə 190)

“Allahın izni olmayınca heç kəs ölmür. O, vaxtı müəyyən edilmiş bir yazıdır”.

(Qur’an Ali-İmran, ayə 145)