Allahın Peyğəmbəri (s): “Kim (malı əlindən çıxdığına görə) qəmgin olana borc versə və onu geri almaqda güzəştcil olsa, əməli yenidən başlamışdır (günahı silinmişdir). Allah onun hər dirhəminin müqabilində, ona cənnətdən (dirhəmlərindən) min qintar (yüz rətl) əta edər”.

(Səvabul-Ə’mal, səh 341, hədis 1)