Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: ” Me’rac gecəsi öz üzlərini dırnaqları ilə cıran bir dəstə camaat gördüm. Soruşddum: “Ey Cəbrayıl! Bunlar kimlərdir?” Dedi: “Bunlar camaatın qeybətini edən və abırlarını tökənlərdir”.

(Tanbihul-Xəvatir, c. 1, səh. 115)