Səubani: “Əbulhəsən Musa ibn Cəfər on ildən artıq hər gün günəş çıxandan sonra səcdəyə gedirdi və səcdəsi günortaya kimi çəkirdi”.

(Uyunu-əxbarir Riza (ə), c. 1, səh. 95)