Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: “İnsanların ən hörmətlisi, boş şeylərdən uzaq olanlarıdır.”

(Ə’mali, Saduq, səh. 28, hədis 4)