Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: “Gizli şəhvətdən çəkinin! (Gizli şəhvət odur ki,) alim şəxs camaatın onun yanında əyləşməsini xoşlaya.”

Nəhcul-Fəsahə; səh 170, hədis 93