İmam Hüseyn (ə.s) dünya mütəfəkkirlərinin dili ilə
“Şeytan ayələri” kitabının müəllifinə bıçaq zərbəsi vurulub
Bu gün Orta Asiyanın ən boyük məscidinin açılışı olub
İmam Hüseyn (ə.s) dünya mütəfəkkirlərinin dili ilə
İmam Hüseyn (ə.s) dünya mütəfəkkirlərinin dili ilə
“Şeytan ayələri” kitabının müəllifinə bıçaq zərbəsi vurulub
“Şeytan ayələri” kitabının müəllifinə bıçaq zərbəsi vurulub
Bu gün Orta Asiyanın ən boyük məscidinin açılışı olub
Bu gün Orta Asiyanın ən boyük məscidinin açılışı olub
İmam Hüseyn (ə.s) dünya mütəfəkkirlərinin dili ilə
“Şeytan ayələri” kitabının müəllifinə bıçaq zərbəsi vurulub
Bu gün Orta Asiyanın ən boyük məscidinin açılışı olub
İmam Hüseyn (ə.s) dünya mütəfəkkirlərinin dili ilə
İmam Hüseyn (ə.s) dünya mütəfəkkirlərinin dili ilə
“Şeytan ayələri” kitabının müəllifinə bıçaq zərbəsi vurulub
“Şeytan ayələri” kitabının müəllifinə bıçaq zərbəsi vurulub
Bu gün Orta Asiyanın ən boyük məscidinin açılışı olub
Bu gün Orta Asiyanın ən boyük məscidinin açılışı olub
Şeyx ibrahim Hairi Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah Hacı Şeyx Əbdül-Hüseyn Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah Hacı Şeyx Yusif İrəvani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah Şeyx Fazil Qafqazi Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah əl-Üzma Fazil Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
previous arrow
next arrow

Günün Hədisi

İmam Əli (ə.s): “Allahın Rəsulu(s) nə şam yeməyini, nə də başqa bir yeməyi namazdan önə salmazdı. Namaz vaxtı çatanda, elə bil nə ailəsini tanıyardı, nə də mehriban dostunu”.

(Tənbihul-Xəvatir, c.2, səh. 78)

Ramazan ayının 30-cü gününün duası:

“Allahumməc-əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul. Əla ma tərzahu və yərzahur-Rəsul. Muhkəmətən furuuhu bil-usul. Bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin. Vəl-həmdu lillahi rəbil-aləmin”.
Tərcüməsi:
“İlahi, bu gün mənim orucumu şükrlü və qəbul olunmuş qərar ver, öz bəyəndiyin və Peyğəmbərinin bəyəndiyi oruclardan et! Elə oruclardan ki, xırdalıqları da əsas iman prinsiplərinə əsaslansın. Səni and verirəm ağamız Mühəmmədə və pak nəslinə. Aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd olsun”.

Ramazan ayının təqvimi

İmsak:
05:49
İftar:
19:56
Avqust 2022 Məhərrəm 1444
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 10
9 11
10 12
11 13
12 14
13 15
14 16
15 17
16 18
17 19
18 20
19 21
20 22
21 23
22 24
23 25
24 26
25 27
26 28
27 29
28 30
29 Səfər 1
30 2
31 3
1 4
2 5
3 6
4 7
Gün Ay İl
Miladi
Hicri

Həftənin günü: Julian Day: ';

Turlar

İmam Hüseyn (ə.s) dünya mütəfəkkirlərinin dili ilə
“Şeytan ayələri” kitabının müəllifinə bıçaq zərbəsi vurulub
Bu gün Orta Asiyanın ən boyük məscidinin açılışı olub
İmam Hüseyn (ə.s) dünya mütəfəkkirlərinin dili ilə
İmam Hüseyn (ə.s) dünya mütəfəkkirlərinin dili ilə
“Şeytan ayələri” kitabının müəllifinə bıçaq zərbəsi vurulub
“Şeytan ayələri” kitabının müəllifinə bıçaq zərbəsi vurulub
Bu gün Orta Asiyanın ən boyük məscidinin açılışı olub
Bu gün Orta Asiyanın ən boyük məscidinin açılışı olub

Ramazan ayının 30-cü gününün duası:

“Allahumməc-əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul. Əla ma tərzahu və yərzahur-Rəsul. Muhkəmətən furuuhu bil-usul. Bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin. Vəl-həmdu lillahi rəbil-aləmin”.
Tərcüməsi:
“İlahi, bu gün mənim orucumu şükrlü və qəbul olunmuş qərar ver, öz bəyəndiyin və Peyğəmbərinin bəyəndiyi oruclardan et! Elə oruclardan ki, xırdalıqları da əsas iman prinsiplərinə əsaslansın. Səni and verirəm ağamız Mühəmmədə və pak nəslinə. Aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd olsun”.

Ramazan ayının təqvimi

Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi
marker
marker