Kərbəlaya doğru bu ilin ilk Ərbəin zəvvarları yola düşüb
Hacı Şahin: Namazın azərbaycanca oxunması fikri kökündən yanlışdır
Kəbə evinin yuyulması mərasimi keçirilib
Kərbəlaya doğru bu ilin ilk Ərbəin zəvvarları yola düşüb
Kərbəlaya doğru bu ilin ilk Ərbəin zəvvarları yola düşüb
Hacı Şahin: Namazın azərbaycanca oxunması fikri kökündən yanlışdır
Hacı Şahin: Namazın azərbaycanca oxunması fikri kökündən yanlışdır
Kəbə evinin yuyulması mərasimi keçirilib
Kəbə evinin yuyulması mərasimi keçirilib
Kərbəlaya doğru bu ilin ilk Ərbəin zəvvarları yola düşüb
Hacı Şahin: Namazın azərbaycanca oxunması fikri kökündən yanlışdır
Kəbə evinin yuyulması mərasimi keçirilib
Kərbəlaya doğru bu ilin ilk Ərbəin zəvvarları yola düşüb
Kərbəlaya doğru bu ilin ilk Ərbəin zəvvarları yola düşüb
Hacı Şahin: Namazın azərbaycanca oxunması fikri kökündən yanlışdır
Hacı Şahin: Namazın azərbaycanca oxunması fikri kökündən yanlışdır
Kəbə evinin yuyulması mərasimi keçirilib
Kəbə evinin yuyulması mərasimi keçirilib
Şeyx ibrahim Hairi Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah Hacı Şeyx Əbdül-Hüseyn Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah Hacı Şeyx Yusif İrəvani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah Şeyx Fazil Qafqazi Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah əl-Üzma Fazil Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
previous arrow
next arrow

Günün Hədisi

Allahın Peyğəmbəri (s): “İnsanlar Cənnətə yalnız Allahın rəhməti ilə daxil olacaqlar”. Ərz etdilər: ”Hətta siz də?” Buyurdu: “Hətta, mən də. Yalnız, Allah-taalanın məni öz rəhmətinə şamil etdiyi haldan başqa””.

(Kənzul-Ummal, hədis 10407)

Ramazan ayının 30-cü gününün duası:

“Allahumməc-əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul. Əla ma tərzahu və yərzahur-Rəsul. Muhkəmətən furuuhu bil-usul. Bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin. Vəl-həmdu lillahi rəbil-aləmin”.
Tərcüməsi:
“İlahi, bu gün mənim orucumu şükrlü və qəbul olunmuş qərar ver, öz bəyəndiyin və Peyğəmbərinin bəyəndiyi oruclardan et! Elə oruclardan ki, xırdalıqları da əsas iman prinsiplərinə əsaslansın. Səni and verirəm ağamız Mühəmmədə və pak nəslinə. Aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd olsun”.

Ramazan ayının təqvimi

İmsak:
05:55
İftar:
19:48
Avqust 2022 Məhərrəm 1444
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 10
9 11
10 12
11 13
12 14
13 15
14 16
15 17
16 18
17 19
18 20
19 21
20 22
21 23
22 24
23 25
24 26
25 27
26 28
27 29
28 30
29 Səfər 1
30 2
31 3
1 4
2 5
3 6
4 7
Gün Ay İl
Miladi
Hicri

Həftənin günü: Julian Day: ';

Turlar

Kərbəlaya doğru bu ilin ilk Ərbəin zəvvarları yola düşüb
Hacı Şahin: Namazın azərbaycanca oxunması fikri kökündən yanlışdır
Kəbə evinin yuyulması mərasimi keçirilib
Kərbəlaya doğru bu ilin ilk Ərbəin zəvvarları yola düşüb
Kərbəlaya doğru bu ilin ilk Ərbəin zəvvarları yola düşüb
Hacı Şahin: Namazın azərbaycanca oxunması fikri kökündən yanlışdır
Hacı Şahin: Namazın azərbaycanca oxunması fikri kökündən yanlışdır
Kəbə evinin yuyulması mərasimi keçirilib
Kəbə evinin yuyulması mərasimi keçirilib

Ramazan ayının 30-cü gününün duası:

“Allahumməc-əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul. Əla ma tərzahu və yərzahur-Rəsul. Muhkəmətən furuuhu bil-usul. Bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin. Vəl-həmdu lillahi rəbil-aləmin”.
Tərcüməsi:
“İlahi, bu gün mənim orucumu şükrlü və qəbul olunmuş qərar ver, öz bəyəndiyin və Peyğəmbərinin bəyəndiyi oruclardan et! Elə oruclardan ki, xırdalıqları da əsas iman prinsiplərinə əsaslansın. Səni and verirəm ağamız Mühəmmədə və pak nəslinə. Aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd olsun”.

Ramazan ayının təqvimi

Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi
marker
marker